Leiderschap en Cultuur

Steeds meer zie ik dat bedrijven hun leiderschapsstijl willen aanpassen. Vaak ingegeven door de aangescherpte doelstellingen (krimp of groei) of door aankomende veranderingen (fusie, overname). Ze realiseren zich dat het voortzetten van de huidige leiderschapsstijl en cultuur niet de optimale situatie biedt aan medewerkers om optimaal te presteren.

Het veranderen van cultuur en gedrag in een organisatie vraagt om een andere leiderschapsstijl. Het veranderen van de leiderschapsstijl in een organisatie leidt vaak tot een andere cultuur en gedrag. Kortom het een kan niet zonder het ander. Ik geloof daarom ook niet in cultuurprogramma's of leiderschapsprogramma's. Ik geloof in een geïntegreerde aanpak, waarbij gedrag, cultuur en leiderschap groeit.

Wat mij betreft ligt het initiatief en de sturende rol m.b.t. leiderschap en cultuur bij HR. Ik geloof namelijk sterk in een HR-organisatie als Business Partner, die mede verantwoordelijk is voor het bedrijfsresultaat. HR neemt initiatieven en stuurt de organisatie op het gebied van leiderschap, cultuur en gedrag en samenwerking. Zij houdt de directie en het management scherp en helpt hun in hun eigen leiderschapsontwikkeling. Het is ook belangrijk dat HR  contact houdt met de werkvloer, de medewerkers zelf. De driehoek tussen manager, medewerker en HR vormt de basis van de organisatie.

Om als HR deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen is een optimale verbinding tussen de organisatiestrategie en het HR-beleid noodzakelijk. De organisatie- en de HR-doelstellingen dienen op elkaar afgestemd te zijn. Dit is dan ook vaak het startpunt van mijn inzet als het om leiderschap en cultuur gaat.


Soms krijg ik de vraag wat ik onder een goede leider versta. Voor mij is een leider iemand die motiveert, beslist en uitvoert. Hij of zij... 

  • Creëert gedeelde visie en strategie
  • Omarmt en stimuleert verandering en is een ondernemer
  • Creëert sterk presterende en betrokken teams die verantwoordelijkheid nemen
  • Realiseert resultaten met integer gedrag
  • Richt zich op de klant

 

Vanuit MPR kan ik jouw organisatie helpen te groeien naar een andere Leiderschapsstijl, cultuur en gedrag. Dit kan vanuit een HR ad-interim positie, maar zeker ook vanuit een andere rol, afhankelijk van de situatie en doelstellingen.

Leiderschap is durven doen en leren veranderen.